Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, brožovaná

2. vydání

Není skladem
ISBN:

9788072453764

Vydavatel:
Alter
EAN:
9788072453764
136,00 Kč s DPH
Do košíku
Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se probírá např. učivo o slovních druzích, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba slova a věty jednoduché včetně seznámení se s jednoduchými souvětími. Postup vyvozování učební látky odkrývá nezodpovězené otázky, a tím žáky aktivizuje k poznávacím činnostem. Učebnice pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti žáků.
Vydavatel Alter
Počet stran 148
Rok vydání 2020
Autor kolektiv autorů
ELT Segment Ostatní učebnice