Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, tvdá vazba

2. vydání

Prodej ukončen
ISBN:

9788072453771

Vydavatel:
Alter
EAN:
9788072453771
165,00 Kč s DPH
Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se probírá např. učivo o slovních druzích, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba slova a věty jednoduché včetně seznámení se s jednoduchými souvětími. Postup vyvozování učební látky odkrývá nezodpovězené otázky, a tím žáky aktivizuje k poznávacím činnostem. Učebnice pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti žáků.
Vydavatel Alter
Počet stran 146
Rok vydání 2020
Autor kolektiv autorů
ELT Segment Ostatní učebnice