Hudební nauka Klíček 4 - Pracovní učebnice hudební teorie 4.díl

1. vydání

Prodej ukončen
ISBN:

9788090757875

Vydavatel:
Šašinková Eva MgA.
EAN:
9788090757875
170,00 Kč s DPH
Hudební nauka Klíček 4 - pracovní učebnice hudební teorie 4.díl Celobarevná hudební publikace pro ZUŠ a víceletá gymnázia. Publikace je určena pro 4. a 5. ročník ZUŠ, pro víceletá gymnázia a pro odborné hudební školy. ------------------ Obsah: Tónová soustava. Notopis. Rytmus, takt. Posuvky, enharmonické tóny. Intervaly. Základní rozdělení stupnic. Diatonické stupnice. Moderní stupnice durové a mollové. Staré = církevní stupnice. Chromatická a celotónová stupnice. Zvláštní stupnice. Tónina, akord. Akordy a jejich rozdělení. Durový a mollový kvintakord. Zmenšený a zvětšený kvintakord. Septakordy a nónový akord. Přehled základních tvarů akordů. Akordické značky. Obraty akordů. Akordické značky obratů akordů. Základy harmonie. Harmonizace melodie. Hudební pojmy v harmonii. Hudební názvosloví. Tempo. Artikulace. Hudební výraz, technika hry. Melodické ozdoby. Značky pro opakování. Hudební obory.
Vydavatel Šašinková Eva MgA.
Počet stran 48
Rok vydání 2021
Autor Šašinková Eva