Statistické úsudky

2. vydání

Skladem více než 10 Ks
ISBN:

9788088260721

Vydavatel:
Professional publishing
EAN:
9788088260721
468,00 Kč s DPH
Do košíku
Druhé vydání této knihy se zabývá teoretickými základy postupů statistické indukce, které čtenáři umožní lépe porozumět statistickým metodám, aktivně je aplikovat a správně interpretovat jejich výsledky. Podrobně jsou zkoumány především odhady parametrů (bodové i intervalové) a testování statistických hypotéz. První kapitola se věnuje náhodným výběrům a rozdělení výběrových statistik, druhá až čtvrtá kapitola obsahuje klasické parametrické metody, další kapitoly pak základy úsudků neparametrických. Příloha knihy obsahuje vzorce, potřebné k intervalům spolehlivosti a parametrickým testům.
Vydavatel Professional publishing
Počet stran 260
Rok vydání 2024
Autor Malá Ivana